Tilskudsmuligheder

Tilskud til fodbehandling fra den offentlige sygesikring

Stevns Fodklinik har ydernummer og der kan opnås tilskud via den offentlige sygesikring. Den offentlige sygesikring gælder kun ved henvisning fra egen læge. Der ydes tilskud til diabetes, sær leddegigt, svær psoriasisgigt, arvæv og nedgroede negle.

Tilskud til fodbehandling fra sygeforsikringen ”danmark”

Er du medlem af gruppe 1 eller 2, gives der tilskud til fodbehandling og fodindlæg.

Er du medlem af gruppe 5, gives der tilskud til fodindlæg.

Jeg sørger for at indsende dine regninger elektronisk, så du får tilskuddet automatisk.

Tilskud til fodbehandling fra kommunen

Pensionister kan i egen kommune søge tilskud til fodterapi via et udvidet helbredstillæg.

For at få tilskud til behandling skal bevillingen være givet, inden behandlingen udføres.

Tilskuddet er alene en sag mellem borger og kommune. Efter endt behandling, betaler du derfor det fulde beløb her i klinikken. Din kvittering afleverer du i Borgerservice, hvorefter de sørger for, at du modtager tilskuddet.

Tilskud til indlæg kan søges via egen kommune efter Lov om Social Service § 112 (bevilling af hjælpemiddel).